www.spelstapvoorstap.nl

Donaties en schenkingen

Uiteraard mag u ook een donaties of een schenking overmaken op ons bankrekeningnummer
IBAN: NL26ABNA0251908704
ten name van Landelijke Stichting Stap voor Stap

 

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de productie en verspreiding van het spel. Wij zijn achter de schermen druk bezig met het verkrijgen van de ANBI-status, waardoor uw donatie of schenking ook belastingvoordeel met zich meebrengt.