www.spelstapvoorstap.nl

Donaties en schenkingen

Uiteraard mag u ook een donaties of een schenking overmaken op ons bankrekeningnummer
IBAN: NL26ABNA0251908704
ten name van Landelijke Stichting Stap voor Stap

 

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de productie en verspreiding van het spel.