Het ontstaan van het spel

In de gesprekken over haar leven met kanker, onder begeleiding van een

maatschappelijk werker en medisch psycholoog, miste Liesbeth de aandacht voor haar verlies. De dingen die veranderden of die zij kwijtraakte of al kwijt was geraakt tijdens haar ziekteperiode. Naast het vooruitkijken wilde zij juist ook die verlieskant aandacht geven en daar aan werken.

Tijdens het afstuderen als rouw- en verliesbegeleider aan het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) in Amersfoort werd deze ervaring een motivatie tot het ontwikkelen van iets moois: een spel. In de laatste fase van de opleiding, onderzocht Liesbeth hoe het spel ingezet kon worden en of het bruikbaar was.

Het therapeutisch bordspel Stap voor Stap is de erfenis van Liesbeth aan de wereld! Liesbeth hoopte dat dit spel zich mag verspreiden als een olievlek door heel Nederland en dat het mensen helpt in hun proces. Dat zij dit spel als haar gedachtenis mocht achterlaten vervulde haar met dankbaarheid.