www.spelstapvoorstap.nl

Aard van het spel

Het bordspel bevat een slingerpad. Dit staat symbool voor de levensweg die iemand gaat en voor datgene wat iemand onderweg tegen kan komen. Deze gebeurtenissen op het levenspad zijn vormgegeven door de vraagkaartjes. Met behulp van metaforen worden er vragen gesteld over de gebeurtenissen. Het Duale Proces Model en de aandachtsdriehoek vormen de basis voor deze vragen.
Ze kunnen helpen om evenwicht te leren vinden, waardoor iemand beter met veerkracht kan balanceren tussen verlies en herstel.
Dit bordspel kan gespeeld worden onder spelleiding van bijvoorbeeld rouw- en verliesbegeleiders, rouwtherapeuten, medisch maatschappelijk werkers, geestelijk verzorger of psychologen.